ร่วมวิจัยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยแสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จับมือ ซีเกท  ประเทศไทย ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอน ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  สถาบันฯ ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์วิจัยมากว่า 10 ปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตรอน

ทั้งวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงในระดับอะตอมและโมเลกุล มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และไม่ทำลายสารตัวอย่าง รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ได้แม้สารที่ต้องการวิเคราะห์นั้นมีอยู่ปริมาณน้อยมากๆ จึงตอบโจทย์ได้ทั้งงานวิจัยภาควิชาการ และงานทางด้านอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สถาบันฯ จึงมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  ล่าสุด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์  ซึ่งถือเป็นการประกาศถึงขีดความสามารถของไทยในระดับสูงของการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐร่วมกับเอกชน  ประกาศถึงความแข็งแรงของการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระดับมาตรฐานโลก ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า  ซีเกทให้ความสำคัญกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ความรู้ในศาสตร์หลายด้าน  ด้วยเหตุนี้ ซีเกทจึงมีโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รวมถึงซีเกท  เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการต่อยอดให้กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยรวม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews