“พล.อ.วิทวัส” ระบุ ผู้ตรวจฯ ไม่ถูกเซ็ตซีโร่ ไม่ใช่ 2 มาตรฐาน

“พล.อ.วิทวัส” ระบุ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือองค์กรอื่น เหตุ ไม่โดนเซ็ตซีโร่ เพราะอำนาจหน้าที่ต่างกัน ส่วนเรื่องคุณสมบัติ 2 ผู้ตรวจฯ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รักษาการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ 27 กรกฎาคม ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีข้อขัดแย้ง หรือปัญหาใดๆ เพราะได้เสนอความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ สนช. ตลอดระยะเวลาในกระบวนการร่างกฎหมาย ประเด็นใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องการให้ปรากฏอยู่ในร่าง ก็ได้บรรจุไว้ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องการ ส่วนประเด็นใดที่เห็นว่าเป็นภาระ หรือ จุดอ่อนต่อการทำงานก็ได้ไปปรับแก้ไขในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอภิสิทธิ์เหนือองค์กรอิสระอื่น เนื่องจากไม่ถูกเซ็ตซีโร่ พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า เป็นเรื่องของเหตุผลของผู้ร่าง เพราะแต่ละองค์กรมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตามกฎหมายใหม่ต้องเพิ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 7 คน และคุณสมบัติมีการเปลี่ยนแปลงและเข้มข้นขึ้น กรธ.จึงมองว่าควรเซ็ตซีโร่ ขณะที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กฎหมายใหม่ก็ยังคงให้มีจำนวน 3 คนเช่นเดิม และอำนาจหน้าที่ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ เพียงแต่การวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในอนาคต จะต้องมีความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งมากขึ้น เพราะคำวินิจฉัยบางเรื่องจะต้องนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลด้วย

“ไม่เกี่ยวกับสองมาตรฐาน อยู่ที่เหตุผลแต่ละองค์กรไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ และเป็นความบังเอิญที่ผู้ตรวจการฯ ที่ว่างอยู่ ตามกฎหมายใหม่ได้กำหนดคุณสมบัติให้มีที่มาจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมันก็ลงตัวพอดี” พล.อ.วิทวัส กล่าว

อย่างไรก็ตาม พล.อ.วิทวัส ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีอยู่ 2 คน จะครบตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำหนดไว้หรือไม่โดยขอให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา .- สำนักข่าวไทย