ทย.ดัน 6 สนามบินขึ้นแท่นสมาร์ทแอร์พอร์ต

ทย.จัดเต็มแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเทคโนโลยี เตรียมดัน 6 สนามบินขึ้นแท่นสมาร์ทแอร์พอร์ตภายใน5 ปี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่างแผนแม่บทดิจิทัล 61-65 เพื่อยกระดับสนามบินภูมิภาคสู่สมาร์ทแอร์พอร์ต (Smart Airport) รองรับตลาดการบินและนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยสนามบิน

นำร่องพัฒนาระบบดิจิทัลช่วง 5 ปีข้างหน้าเน้นสนามบินศักยภาพที่มีปริมาณผู้โดยสารจำนวนมาก 6 แห่งได้แก่ สนามบินกระบี่ สนามบินอุดรธานี สนามบินขอนแก่น สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินอุบลราชธานี และสนามบินนครศรีธรรมราช  มีแผนลงทุนเทคโนโลยีเบื้องต้น 1.3 หมื่นล้านบาท ได้แก่ การติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋าและสายพานแบบ In-line Screening และระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (EDS) วงเงินรวม 8,837 ล้านบาท รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบเคาเตอร์เช็คอินร่วม (common use) แก้ไขปัญหาความแออัดวงเงินรวม 4,200 ล้านบาท

ด้านนายพรเทพ ฤทัยเจริญลาภ ผู้จัดการโครงการแผนแม่บทดิจิทัล ทย.กล่าวว่า ในอนาคตทย.จะลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งระบบเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ และระบบสแกนบัตรบอร์ดดิ้งพาสอัตโนมัติเอื้อให้ผู้โดยสารถือตั๋วโดยสารไปสแกนก่อนขึ้นเครื่องบินได้เลย เข้ามาแทนที่การใช้บุคลากรประจำเคาเตอร์เพื่อลดปัญหาแออัดในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังสนใจนำหุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาใช้ในสนามบินคอยช่วยเหลือผู้โดยสาร(Airport Guide Robot) และหุ่นยนต์ทำความสะอาด ( Automated Cleaning Robot)  รวมทั้งเตรียมแผนพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ “DOA Airport” ให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสนามบินได้มากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews